Už mi z toho asi hrabe... ale prostě to tu chci mít na očích - stejně ten text vidím poslední dobou všude, kam se podívám :-D

 

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:

"Dřív než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě,

dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."

Na to jsem odpověděl: "Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec."

Ale Hospodin mi řekl:

"Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti ukážu, řekneš.

Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův."