MODLITBA ZA ODPUŠTĚNÍ

 

Pane, rád bych teď v síle tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

 

Prosím tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou tvého odpuštění.

 

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo. Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili.

 

Ve tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil.

 

Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry před tvou tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

 

Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

 

Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla.

 

A ještě tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já.