Píseň jednoho života

neumím kreslit, tak píšu ;-)

Archiv Leden 2011

Nezapomenutelný

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme - li, žijeme Pánu, umíráme - li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Řím 14, 7 - 8 Říkám si, jaké to je, několik let umírat, vědět o tom, a přitom naplno žít. Jaké to je…