Píseň jednoho života

neumím kreslit, tak píšu ;-)

Archiv Srpen 2013

Už není neznámý!

... a dali mu jméno Ježíš. (Lk 2, 21)