Píseň jednoho života

neumím kreslit, tak píšu ;-)

Archiv Listopad 2013

Když se ti bude zdát...

... že už nemůžeš, to nevadí. Kde ty už nemůžeš a nezvládáš, tam může Bůh. Ty jen dál vytrvej v tom dobrém, co děláš, a Bůh to dokončí :-)


Jak jsem řekla "ano"

Slečny a paní nejrůznějšího věku jistě znají následující či podobný scénář: Od určité doby se alespoň občas snad každá z nich zasní a někde hluboce ve skrytu svého srdce si představí onoho svého milého, vyvoleného a pro ni jediného prince na bílém…