Píseň jednoho života

neumím kreslit, tak píšu ;-)

rubrika zamilované dopisy od Boha

Dcera krále - sen nebo skutečnost?

Vy všichni jste synové světla, synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. (1 Sol 5,5)