Možná je dobře, že právě teď, kdy je všude plno zpráv o výsledcích voleb, jsem si vzpomněla na jednu katechezi o. Grzegorze, kterou mám už pár dní v mailu. Myslím, že by bylo škoda si ji nechat jen pro sebe...

 

Pozn.: Ta katecheze je strašně dlouhá, tak jenom jednu část, která mě skutečně zaujala...

 

Nový pohled na bratra

Láska je opravdu univerzálním řešením. Těžko lze určit, co je v každém jednotlivém případě správné: mlčet nebo mluvit, přeslechnout nebo napomenout... Ale má-li člověk v sobě lásku, bude jednat správně, ať dělá cokoli, protože "láska neudělá bližnímu nic zlého" (Řím 13,10).

 

...

Tato láska je kromě své univerzálnosti také velmi konkrétní. Nejedná se o abstraktní tažení proti vlastním myšlenkám, ale o to, abychom se na lidi a situace kolem nás začali dívat novýma očima. Příležitosti k naplnění tohoto programu nemusíme vyhledávat, ony se nepřetržitě nabízejí samy - v lidech, se kterými budeme ještě dnes. Stačí se rozhodnout, že se na určitého člověka budeme dívat s upřímnou láskou, a s úžasem přijdeme na to, že se k němu můžeme chovat zcela jinak než dřív... Není jediná situace, v níž bychom k našemu úsilí nemohli nějak přispět.

Například: ležíte v posteli a jste nemocní, nebo nemůžete usnout, nedaří se vám stále se modlit. Boží slovo vám nabízí nesmírně důležitý úkol: střídat modlitbu s bratrskou láskou.

Jak?

Nechte prostřednictvím víry vstoupit do vašeho pokoje lidi, které znáte a které vám Bůh právě v tu chvíli připomíná; u nich budete mít pravděpodobně nejvíc co měnit.

A když je máte jednoho po druhém před sebou, vlastně v sobě, ve svém srdci, podívejte se na ně očima a srdcem Boha - tak, jak byste si sami přáli, aby se Bůh díval na vás. Veškeré důvody zaujatosti, zášti a nevole se jakoby zázrakem rozpadnou, takže onen člověk se ukáže jako ubohé stvoření trpící svými slabostmi a nedostatky a bojující s nimi stejně jako vy sami, stejně jako každý z nás...

S údivem zjistíte, že jste onoho člověka předtím neznali, a s polibkem ho tiše propustíte v pokoji - podobně jako se loučíme s bratrem. Jednoho po druhém, dokud nám pomáhá obdržená milost...

 

Nikdo si ničeho nevšiml. Kdyby někdo vešel, najde všechno jako dřív, možná jen váš obličej bude o něco rozzářenější, přitom do vás však vstoupilo Boží království. Navštívila vás královna Láska!

Smířený svět pokoje - v němž je každému člověku přiznávána jeho důstojnost i jeho místo a po kterém všichni toužíme a voláme - se ten den začne uskutečňovat u vašeho lůžka. On se totiž nemůže uskutečnit "mimo" člověka, dokud se nějakým způsobem nenaplní přímo v něm, v jeho srdci.