Píseň jednoho života

neumím kreslit, tak píšu ;-)

Už není neznámý!

... a dali mu jméno Ježíš. (Lk 2, 21)


Proste

a dostanete


Neobvyklé - a nádherné :)

Neobvyklé zpytování svědomí Nepřehlušoval jsem svým křikem Tvůj hlas? Nepřicházel jsem k Tobě duchem nepřítomný? Neunikal jsem do temného nářku, se srdcem ztěžklým jako hrouda jílu? Neukrádal jsem z daru Tvého vzácného času? Neolizoval jsem příliš…


Svět v jednom pokoji

12. květen je Mezinárodním dnem ME/CFS. Nemoci zvané také jako chronický únavový syndrom.Článek píšu už dnes z jednoduchého důvodu - nikdy nevím předem, jak mi bude následující den a zrovna teď je mi trochu líp, tak to využívám. Nesnesitelné bolesti…


BÝT s Bohem

Někdy by si člověk možná přál, aby měl možnost modlit se ve společenství, být na mši sv., přijímat častěji svátosti; nebo se aspoň trochu soustředěně modlit déle než minutu, aniž by u toho usínal. Jeden kněz mě ale naučil moudré věci: nepodceňuj…


O věrnosti v nemoci

Zrovna nedávno jsem si říkala, jak a jestli vůbec je možné prožívat nemoc nebo nějaké jiné utrpení bez Ježíše. A dnes mi přišel poštou dopis...


Víš to?! Vím :-)

Jsi milovaná Boží dcera (milovaný Boží syn) - víš to?


Tak trochu o obdivu a ještě víc o chvále...

Začínám docela vážně obdivovat všechny dlouhodobě nemocné, kteří se z toho ještě nezbláznili. Myslím teď ty, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých... Jejich vytrvalost, trpělivost. Jejich pokoru. Čím dál víc zjišťuju, jak je člověk skutečně vděčný,…


Litanie k Nejdražší Krvi Páně

Původně to byla jedna modlitba za pokání :) Pak následovalo hledání v kancionálu, hledání na internetu, až jsem ji nakonec našla na stránkách o. Vojtěcha Kodeta... Litanie k Nejdražší Krvi Páně Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.…


Nový pohled na bratra

Možná je dobře, že právě teď, kdy je všude plno zpráv o výsledcích voleb, jsem si vzpomněla na jednu katechezi o. Grzegorze, kterou mám už pár dní v mailu. Myslím, že by bylo škoda si ji nechat jen pro sebe... Pozn.: Ta katecheze je strašně dlouhá,…